איך באמת היה מותר לר' יוסף לחבול בעצמו דבגמ' בב"ק צ: איתא דאסור ושמא אם ישב בבית אפל וכך נסתמא הווי גרמא