אולי ניתן לומר על דרך המליצה, שהם קיימו לא [כלומר ההפך מקיימו] את כל התורה מא ועד ת כמו ש @אא אמר, ולגבי הצדיקים הם וודאי לא יפגעו, והרשעים וודאי יפגעו, וכל השאר עליהם נאמר כיון שניתנה רשות אינו מבחין בין רע לטוב.