מה שכתבת בעניין אפילו בחדרי חדרים אסור בספר שבט הכהתי חלק ה', קכ"ה כתב שמותר למצוץ דם מהאצבע משום שנחשב כמו בין השניים ולפי הביאור של ההפלאה יש בזה קצת חידוש שהרי יש אפשרות לראות את הדם לפני שמוצץ וצריך לומר שכיון שבשעה שמוצץ בפועל זה לא נראה לאחרים ממילא שרי