דף ג' • הנושאים:
  1 .השמועות. 2 .חורבה. 3 .חצות בדוד ומשה.
  השאלות:
  סימן לשלשת המשמרות (3)
  ב. באיזה זמן באים הסימנים (3)
  ג. מה למד רבי יוסי מאליהו הנביא (3)
  ד. מ"ט לא נכנסים לחורבה, והצריכותא (3)
  ה. המחלוקת כמה משמרות הוי הלילה, ומנין (2)
  ו. מה אומרים בפני המת, ומילי דעלמא (2)
  ז. הסתירה בזמן קימת דוד המלך(3)
  ח. כיצד דוד ידע מתי חצות ומשה לא ידע (3)

  התשובות


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!