דף ה' • הנושאים:
  1 .ק"ש שעל המטה. 2 .ר"ל בר חמא. 3 .יסורין של אהבה. 4 .המעשים.
  השאלות:
  א. ק"ש שעל המטה (4)
  ב. כיצד ניתן לנצח את היצר הרע (4)
  ג. פירוש הפסוק ואתנה לך (5)
  ד. יסורין ותורה (2)
  ה. מה יעשה מי שבאים עליו יסורין (3)
  ו. יסורין של אהבה (3)
  ז. מתנות טובות שבאות ע"י יסורין (3)
  ח. מתי נגעים הוו מזבח כפרה (3)
  ט. המעשים ביסורין (5)

  התשובות


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!