דף ו' • הנושאים:
  1 .אבא בנימין. 2 .רבין בר אדא. 3 .רב חלבו.
  השאלות:
  א. שמועות אבא בנימין (5)
  ב. נוכחות המזיקין (4)
  ג. הפעולות מחמת השדים (4)
  ד. הכמות בשביל שתשרה השכינה (4)
  ה. מה כתוב בתפילין של ה' (4)
  ו. שמועות הגעה לביכ"נ (2)
  ז. שמועות רב חלבו א"ר הונא (3)
  ח. על מה קבלת השכר (7)
  ט. מהו כרום זולות (2)
  י. מנין שיש להיות זהיר בתפילות (3)
  יא. במה זוכה המשמח חתן (2)
  יב. פירוש כי זה כל האדם (3)

  התשובות


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!