דף ח' • הנושאים:
  1 .מעלת ביכ"נ. 2 .לעת מצוא. 3 .שלשה דברים. 4 .ק"ש לרשב"י.
  השאלות:
  א. השמועות במעלת ביכ"נ (5)
  ב. מהו לעת מצוא ומנין (5)
  ג. שמועות רבי חייא בר אמי (3)
  ד. דיני המניח ספר תורה (4)
  ה. ציווי ר"י בן לוי (3)
  ו. צווי רבא לבניו (3)
  ז. מתי מותר לעבור אחורי ביכ"נ (5)
  ח. מעלת האומות (2)
  ט. כיצד קורא ק"ש פעמיים בסמיכות (2)

  התשובות


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!