דף י' • הנושאים:
  1 .דוד המלך. 2 .חזקיהו. 3 .השונמית ואלישע. 4 .ר"י בר חנינא.
  השאלות:
  א. אשרי האיש ולמה רגשו הוו פרשה אחת, ומתורץ (3)
  ב. בריוני והצדוקי (3)
  ג. חמשת העולמות שדוד דר, ואיזו שירה אמר (5)
  ד. מדת הקב"ה (4)
  ה. ההשוואה בין הקב"ה והנשמה (5)
  ו. הלימודים מחזקיהו המלך (4)
  ז. מעשי חזקיהו המלך (6)
  ח. הלימודים מהאשה השונמית (3)
  ט. שמועות ר"י בר חנינא (3)
  י. הדינים בתפילה שאמר ר"י בר חנינא (3)

  התשובות


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!