דף י"א • הנושאים:
  1 .דרשות פסוקי ק"ש. 2 .עשה כב"ש. 3 .ברכות ק"ש. 4 .ברכות התורה. 5 .הברכות בביהמ"ק.
  ההשאלות:
  המחלוקת כיצד יש לקרוא ק"ש (2)
  ב. הלימודים מקראי בשכבך בביתך ובלכתך בדרך (4)
  ג. הדעות במי שעושה כב"ש (3)
  ד. נוסח ברכות ק"ש בשחרית (2)
  ה. על מה צריך לברך ברכות התורה (4)
  ו. הברכות על התורה (4)
  ז. התפילות בבית המקדש (5)

  התשובות


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!