דף י"ב • הנושאים:
  1 .העיקר בברכה. 2 .רבה בר חנינא. 3 .פרשת ציצית. 4 .עיקר וטפל.
  השאלות:
  האם הולכים אחר עיקר הברכה או אחרי החתימה (2)
  ב. שמועות רבא בר חיננא סבא (5)
  ג. מדוע נקבעה פרשת ציצית בק"ש ומנין (6)
  ד. ההוספות לקריאת שמע (2)
  ה. שמות האבות שהשתנו (3)

  התשובות


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!