דף י"ג • הנושאים:
  1 .דיני ק"ש. 2 .פרקדן.
  השאלות:
  א. דין הפסק בקריאת שמע וברכותיה (2)
  ב. מהו בין הפרקים (6)
  ג. במאי פליגי אם בק"ש ככתבה או בכל לשון (3)
  ד. היכן צריך כוונה בק"ש (3)
  ה. מדוע אומר על לבבכם בפרשה שניה (2)
  ו. קריאת שמע של רבי (3)
  ז. דיני פרקדן (3)

  התשובות


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!