דף י"ז • הנושאים:
  1 .צלותא דאמוראי. 2 .מרגלא בפומייהו. 3 .אבירי לב. 4 .יוהרא.
  השאלות:
  תפילות האמוראים לאחר שמו"ע (13)
  ב. מרגלא בפום רבנן (6)
  ג. מי הם אבירי לב (3)
  ד. יישוב הסתירה ביוהרא (2)

  התשובות


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!