דף כ"א • הנושאים:
  1 .בעל קרי מהרהר. 2 .הדין בספק. 3 .הדין בהתפלל. 4 .סמוכין.
  השאלות:
  א. מ"ט בעל קרי מהרהר בק"ש וכמאן (2)
  ב. הדין בספק אם אמר ומ"ט (3)
  ג. נזכר שהתפלל כבר (3)
  ד. דרשת סמוכין (3)
  ה. המח' בזב שראה קרי ודין טהרה לר"י (3)

  התשובות


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!