דף כ"ב • הנושאים:
  1 .ת"ת לבעל קרי. 2 .שלשה זקנים. 3 .תשעה קבין.
  השאלות:
  א. השיטות בדין בעל קרי בתלמוד תורה (8)
  ב. הלכתא כמו שלשה זקנים (3)
  ג. תקנת שפיכת תשעה קבין במקום ארבעים סאה (5)
  ד. החילוק בין לעצמו ולאחרים, ומהו המקרה (2)

  התשובות


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!