דף כ"ג • הנושאים:
  1 .תפלה בטינוף. 2 .תפילין בביהכ"נ. 3 .דברים שהתרתי ואסרתי. 4 .דיני תפילין.
  השאלות:
  א. תפילה בטינוף (4)
  ב. פליגי אם חוזר לראש או להיכן שפסק, והמח' (2)
  ג. תפילין בבית הכסא (3)
  ד. היכן נותן את התפילין כשנכנס לבית הכסא (3)
  ה. אין להתפלל כשבידו תפילין, כמאן אתי (2)
  ו. מהו הדברים שהתרתי לך כאן אסרתי לך כאן (3)
  ז. מ"ט זהו ק"ו שאין עליו תשובה (3)
  ח. קדושת תפילין (2)

  התשובות


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!