דף כ"ד • הנושאים:
  1 .מקום ההנחה. 2 .שנים במיטה. 3 .ערוה באשה. 4 .מכוער.
  השאלות:
  א. מקום שמירת התפילין (3)
  ב. היכן מניח במיטה (4)
  ג. דין שנים במיטה (8)
  ד. הדברים שמכוער לעשותם ובתפילה (5)

  התשובות


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!