דף כ"ה • הנושאים:
  1 .נקיות. 2 .צואה ומי רגלים. 3 .ראיית ערוה. 4 .כלי עם מ"ר. 5 .כיסוי. 6 .תפילה בביהכ"ס. 7. טומאה נוספת.
  השאלות:
  א. הלכות רב בהונא בנקיות(2)
  ב. דיני לכלוך בתפילה (6)
  ג. הדינים בספק לכלוך ומ"ט (2)
  ד. המחלוקת בודאן (2)
  ה. ראיית ערוה (4)
  ו. ביטול צואה (3)
  ז. כלי עם מי רגלים, ההטלה וההרחקה (4)
  ח. שיעור נתינת מים לכלי עם מי רגלים (2)
  ט. דיני כיסוי (4)
  י. כיצד עומד בבית הכסא ומתפלל (3)
  יא. טבילה כשיש לו טומאה נוספת (2)

  התשובות


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!