דף כ"ט



 • הנושאים:
  1 .הביננו. 2 .כנגד מה תקנו. 3 .הכריעה. 4 .תפילתו קבע. 5 .תפלה קצרה.
  השאלות:
  א. מתי אומרים מעין שמו"ע (3)
  ב. כנגד מה תקנו את הברכות בתפילה (4)
  ג. דיני הכריעה (3)
  ד. מ"ט כאשר שמואל הקטן טעה לא העלוהו, והמח' (2)
  ה. תפילת הביננו ומתי (4)
  ו. מהו תפילתו קבע (4)
  ז. מה בין הביננו לתפילה קצרה (3)
  ח. נוסח תפילה קצרה (5)

  התשובות


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!