דף ל"א • הנושאים:
  1 .כיצד עומדין. 2 .הלימודים מחנה. 3 .תפלת חנה.
  השאלות:
  א. מנין לכובד ראש (4)
  ב. שחוק ועצב (5)
  ג. כיצד עומדין להתפלל (3)
  ד. מתוך מה אין עומדין להתפלל (6)
  ה. דיני תפילה (6)
  ו. הלימודים מפסוקי חנה (9)
  ז. תפילת חנה (5)
  ח. מהו ונקתה ונזרעה זרע (2)
  ט. מהו ונתת לא מתך זרע אנשים (4)

  התשובות


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!