דף ל"ב • הנושאים:
  1 .הטחת דברים. 2 .משה והקב"ה. 3 .ויחל. 4 .ר"א בתפילה. 5 .הפסקה בתפילה.
  השאלות:
  א. מי הטיחו דברים כלפי מעלה, והיכן (3)
  ב. אלמלא המקראות נתמוטטו רגלי שונאי ישראל (4)
  ג. נזקו של השפע (5)
  ד. משה להקב"ה (9)
  ה. מהו ויחל (6)
  ו. שמועות רבי אלעזר בתפילה (3)
  ז. הדברים שצריכים חיזוק, ומנין (4)
  ח. חיל השמים שה' ברא עבור עם ישראל (7)
  ט. הפסקה בתפילה (3)
  י. ראיית בעלי חיים בתפילתו (3)

  התשובות


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!