דף ל"ה • הנושאים:
  1 .כיצד מברכים. 2 .מנין לברכה. 3 .החומר. 4 .ואספת דגנך. 5 .שמן ויין.
  השאלות:
  א. הברכות על הפירות (5)
  ב. מנין שיש לברך לפני שאוכלים (4)
  ג. חומר האיסור להנות מהעוה"ז בלא ברכה (3)
  ד. מהו ואספת דגנך (3)
  ה. מדוע נשתנתה ברכת היין ולא ברכת השמן (3)
  ו. הברכות ביין (2)
  ז. מתי שייך לברך בשתיית שמן זית בורא פרי העץ (4)

  התשובות


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!