דף ל"ט • הנושאים:
  1 .הברכות בירקות. 2 .ברכת הפת.
  השאלות:
  א. ברכת לפת (2)
  ב. סוגי תבשיל וברכתם (2)
  ג. ברכת מי בישול ומ"ט (2)
  ד. הברכה בבציעת הפת (2)
  ה. פתיתין ושלמין בפת (3)
  ו. בציעת הפת בשבת (3)

  || התשובות ||


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!