דף מ' • הנושאים:
  1 .הפסק. 2 .מאכלי רפואה. 3 .שינוי בברכה. 4 .נובלות.
  השאלות:
  א. דיני הפסק ומה אינו הפסק (3)
  ב. מאכלי רפואה (4)
  ג. דיני החלפה בברכה ומ"ט (2)
  ד. מה היה עץ הדעת, ומנין (3)
  ה. המח' בבירך שהכל על פת, במאי פליגי (3)
  ו. כיצד בנימין רעיא יצא באמירת בריך רחמנא (3)
  ז. המחלוקת בנובלות לגבי ברכה, והקושיות (2)
  ח. המחלוקת בנובלות לגבי דמאי, והקושיות (2)

  || התשובות ||


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!