דף מ"א • הנושאים:
  1 .ארץ חטה. 2 .פטור בסעודה..
  השאלות:
  א. מתי המחלוקת אם עדיף חביב מין שבעה (2)
  ב. הפסוק ארץ חיטה למ"ד דאתי לשיעורין (7)
  ג. ברכת תאנים וענבים בסעודה (3)
  ד. הלכתא בברכה בתוך הסעודה (3)

  התשובות


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!