דף מ"ב • הנושאים:
  1 .פת הבאה בכיסנים. 2 .גמר הסעודה. 3 .תיכף. 4 .ברכת היין. 5 .לפטור.
  השאלות:
  א. דיני פת הבאה בכיסנין (2)
  ב. גמר הסעודה (4)
  ג. מה הם התכיפות (4\5)
  ד. ברכת היין והיכן (3)
  ה. מהו אף מעשה קדירה (2)
  ו. מתי אחד מוציא את כולם בפת (2)

  התשובות


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!