סיכום הדף • א. לא חטאו 1 .ראובן בלבל מצעו של יעקב או אף את מיטת השכינה. 2 .בני עלי לא חטאו אלא
  השהו את קיני הנשים, או רק חפני חטא ופנחס לא מיחה. 3 .בני שמואל כדלקמן. 4 .דוד, אוריה
  היה מורד במלכות, ופליגי אי קבל לשה''ר מציבא על מפיבושת או שראה בו דברים ניכרים. 5 .
  שלמה לא עבד ע''ז, אלא שלא מיחה בנשיו שעבדו ע''ז, ובת פרעה הכניסה ביום נישואיה אלף
  מיני זמר. 6 .יאשיהו פליגי אי הוי בעל תשובה, או דקאי על שהחזיר כל מה שדן עד גיל י''ח.
  ב. נוטריקון פח''ז 1 .פזת חבת זלתה. 2 .פסעת על דת חטאת זנית. 3 .פיללת חלתה זרחה
  תפילתך. 4 .בהיפוך, זעזעת הרתעת פרחה חטא. 5 .זכרת העונש חלית פירשת.
  ג. חטאי בני שמואל 1 .ישבו בעריהן. 2 .שאלו חלקם בפיהם. 3 .הטילו מלאי על בע''ב. 4 .נטלו
  בזרוע קופה יתירה של מעשר. 5 .נטלו מתנות כהונה.
  הדרן עלך במה בהמה ~ פרק ששי במה אשה


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!