שאלות על דף פב:  • א. מי שהיה ביתו סמוך לע"ז ונפל, כמה יכנוס לתוך שלו ויבנה?

    ב. מה המקור של רבנן שע"ז מטמאה כשרץ, ומה המקור של ר"ע שמטמאה כנדה?

    ג. לרבה, במה נחלקו ר"ע ורבנן?

    ד.לרבי אלעזר, במה נחלקו ר"ע ורבנן?

    ה. האם ע"ז מטמאה לאיברים?


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!