שאלות על דף פג.  • א. לפי רבה, כיצד תתבאר הבריתא שע"ז מטמאה כשרץ (לרבנן) והרי היא מטמא במשא?

    ב. האם נכרי מטמא בהיסט?


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!