דף מ"ח • הנושאים:

  1 .צירוף לזימון.
  2 .התקנות והמתקנים.

  השאלות:

  א. מי מצטרף לזימון (7)

  ב. מתקני הברכות של ברהמ"ז (4)

  ג. מקום הזכרת שבת בברהמ"ז (3)

  ד. מנין לברהמ"ז (3)

  ה. מנין לברכה לפני המזון (4)

  ו. מנין לברכת התורה לפניה (3)

  ז. מדוע הנשים ענו תשובה ארוכה לשאול (3)

  התשובות


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!