דף ס' • הנושאים:
  1 .הטוב והמטיב. 2 .שהחיינו. 3 .תפילות ולד. 4 .תפילות ובקשות. 5 .ברכות השחר.
  השאלות:
  א. מח' מברך ברכת הטוב והמטיב על הגשמים (3)
  ב. ברכת הטוב והמטיב כאשר משותף גם לאחרים (4)
  ג. מתי מברך שהחיינו על קניית דברים, והמח' (3)
  ד. המחלוקת בברכת שהחינו כאשר יש לו כיו"ב (3)
  ה. מעין הטובה והרעה (2)
  ו. תפילות על הולד לפי הזמנים (5)
  ז. פחד והיכן (3)
  ח. הבקשות והנוסח שאין לאמרו (4)
  ט. ברכות השחר (17)
  י. מנין שצריך לקבל בשמחה (4)

  התשובות


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!