דף ס"ג • הנושאים:

  1 .ביכ"נ.
  2 .דברי חכמים.
  3 .הפסוקים.
  4 .כבוד תורה ואכסניא.

  השאלות:

  א. מדוע שרי רקיקה בביכ"נ (2)

  ב. דברי החכמים (4)

  ג. הלימודים מהפסוקים (6)

  ד. דרשת רבי יהודה בכבוד תורה (2)

  ה. מהו הסכת (3)

  ו. הדרשות על שכר מיץ (3)

  ז. הדרשות בכבוד אכסניא של תורה (3)

  להצגת התשובות לחצו כאן


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!