דף ס"ד • הנושאים:
  1 .ר"א הלוי. 2 .ת"ח
  השאלות:
  א. שמועות רבי אבין הלוי (4)
  ב. תלמידי חכמים ומעלתם (3)

  התשובות

  הדרן עלך מסכת סוכה


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!