פניני הדף  • מש''כ שמשה רבינו עשה שלשה דברים ע''ד עצמו והסכים הקב''ה בעצם כד נתבונן כל השלשה דברים הם דברים קיצוניים ביותר ראשית כל מה שדחה יום מתן תורה הלא הוא דבר פלאי ואחריות נוראה כמו שכבר הערנו שאפי לרגע מתי שמוכנים לא רצו לדחות וכאן דחה יום שלם וביארנו שרצה הקב''ה שקביעות כל מתן תורה יהיה ע''י כח חז''ל.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!