פניני הדף  • זרק כזית והעירו הראשונים למה לא מבעיה ליה אף בפחות מכזית ועוד הק' למה לא מבעיה שזרק פחות מכזית תרומה טהורה לבית שיש עוד חצי כזית שמאחר שיצטרף לאיסור אכילת זר שיחשב מלאכה וכתב החי' הר''ן משום שכזית חשוב בכ''מ להכי מסתפק אולי נאמר בב''א לחייבו מחמת שמצטרף עד כביצה אבל פחות מכזית אין בו חשיבות והק' דהא מ''מ לזרוע לא בעי כזית וניבעי נמי בפחות מכזית ותי' דהתם הוא החשיבו אבל מצד עצמו אין לו חשיבות.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!