שאלות לחזרה דף צא  • המצניע לזרע ולרפואה, בכמה שיעור ההוצאה, לפי המשנה (ר"מ) ולפי רבי שמעון בן אלעזר?

    מדוע שנו "המצניע לזרע ולרפואה", ולא "המוציא"?

    Скрытый контент


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!