סיכום הדף • א. במה אשה אינה יוצאת 1 .חוטי צמר פשתן ורצועות שבראש שמא תטבול ותרפם, ובאריג לא
  גזרו כיון שלא חוצץ או שלא מקפידות, ונפ''מ במטונף. 2 .טוטפת, להו''א לעין הרע, ולמסקנא
  ציץ מאוזן לאוזן וסרביטין הקבועים בה ומגיעים עד לחייה. 3 .כבול, וזהו חותם עבד, או אף כיפת
  צמר אסורה וכ''ש כבלא דעבדא. 4 .קטלא סביב הצואר. 5 .נזמי האף. 6 .טבעת בלי חותם.
  ב. דיני חציצה בחוטים 1 .חוטי פשתן חוצצים לכו''ע. 2 .חוטי שיער לכו''ע לא. 3 .צמר לחכמים חוצץ
  ולא לר''י. 4 .כולן בראשי הבנות, למעט בצואר דלא חונקת עצמה חוץ מקטלא.
  ג. דיני איסטמא 1 .לא יוצאין בה בשבת. 2 .אין בה משום כלאים. 3 .לא מטמאה בנגעים. 4 .לר''ש
  אינה בגזירת עטרות כלות.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!