סיכום הדף • א. יציאת עבד בחותם 1 .חותם בצוארו, יוצא בשל טיט שעשה לו רבו, ובעשה לעצמו אסור שמא
  יטלנו. 2 .בשל מתכת אסור שמא יפול. 3 .בכסות אסור שמא יקפל. 4 .זוג בצואר אסור שמא
  יפול, ובבגד שרי בארוג.
  ב. בהמה לא יוצאת בין בחותם ובין בזוג, בין בצוארה ובין בכסותה, זה וזה אינם מק''ט. וטומאת זוג
  וענבל 1 .אינו מק''ט כשאין ענבל, ומק''ט כשיש ענבל כיון שמשמיע קול. 2 .זגין לתינוקות
  והשמעת קול בעי ענבל. 3 .בזוג של עבד מק''ט אף בלי ענבל, כיון דעשוי לתכשיט. 4 .אם ניטל
  העינבל עדיין מק''ט, והטעם להו''א שהדיוט יכול להחזירו ודחי הרי אינו מחובר, ולמסקנא כיון
  שמקישו על חרס או שראוי לגמע בו.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!