דף כ"ז • הנושאים:

  השאלות:

  א. דיני שיעור טומאה בצמר ופשתים (2)

  ב. שיעור טומאה בשאר בגדים (3)

  ג. ילפינן מנגעים דאף כל צמר ופשתים, למאי אתא (3)

  ד. ראיית הבגד ומ"ט (2)

  ה. מי אמרו דבר אחד עם ר"ש בן אלעזר (2)

  להצגת התשובות לחצו כאן


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!