דף כ"ט • הנושאים:

  השאלות:

  א. המח' בפתילת הבגד, ומאי פליגי בהדלקה (3)

  ב. דיני קולי מטלניות (3)

  ג. המח' בנולד, והצריכותא במקרים (3)

  ד. הצריכותא במח' ר"י ורבנן בנתינת שמן להדלקה (3)

  למצגת התשובות לחצו כאן


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!