תיו לצדיקים ותיו לרשעים


  • מנהל

    הגמרא אמרה שלרשעים שמו תיו של דם, ולצדיקים תיו של דיו. ואז הגמרא אומרת שהדבר שמיוחד בתיו, שמכיון שהצדיקים קיימו את התורה מא ועד תיו לכן שמו להם תיו. וקשה,שאם כן למה לרשעים שמו דווקא תיו?  • שאלתך אינה קשה לפי רב שסובר תיו תחיה תיו תמות, וגם אינה קשה לר"ל דזהו סוף חתימתו של הקב"ה, ואינה קשה לפי שמואל שסובר תמה זכות אבות [ולכן אין מה שיגן על הרשעים].
    אולם ניתן לשאול את שאלתך לפי ר' יוחנן שסובר תחון זכות אבות, [שלכאורה זה מה שיגן על הצדיקים].
    ניתן לישב שר"י יסבור כאחד מין השיטות הנ"ל.  • אפשר שהגמ' מתכוונת שכמו שהצדיקים קיימו מא' עד ת' כך גם הרשעים לא קיימו את התורמ מא' עד ת' אבל לפי זה יוקשה מה יהיה על אלו שקיימו חלק מהתורה ואפשר שאלו יקבלו את דינם לפי ענינים אחרים  • אולי ניתן לומר על דרך המליצה, שהם קיימו לא [כלומר ההפך מקיימו] את כל התורה מא ועד ת כמו ש @אא אמר, ולגבי הצדיקים הם וודאי לא יפגעו, והרשעים וודאי יפגעו, וכל השאר עליהם נאמר כיון שניתנה רשות אינו מבחין בין רע לטוב.


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!