דף מ"ה • הנושאים:
  השאלות:
  א. דיני מוקצה לר"י ולר"ש (5)
  ב. מוקצה בבהמות ביו"ט (3)
  ג. דעת רבי לגבי מוקצה בבהמות, ומאי קאמר (3)
  ד. הלכתא לרבי יוחנן במוקצה (4)

  התשובות


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!