דף מ"ח • הנושאים:
  השאלות:
  א. במה אין טומנים (9)
  ב. גערת רבה על עבדא דריש גלותא (2)
  ג. דיני מוכין (2)
  ד. דיני חיבור (5)

  התשובות


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!