דף נ' • הנושאים:
  השאלות:
  א. מה יש לעשות מבעו"י בחריות ע"מ להכינם (3)
  ב. כמאן אתי הא דשרי הכנת קופת עפר מבעו"י (2)
  ג. המח' בחפין כלי כסף בנתר (3)

  התשובות


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!