דף נא:-נ"ב. • א. דיני השמירה בבע"ח (4)
  ב. מ"ט שרי לפרה אדומה לצאת במוסירה (3)
  ג. דיני כרוכין ונמשכין (3)
  ד. הטומאה בטבעת בהמה (2)
  ה. החילוקים בין טבעת לטבעת בדיני טומאה (4)
  ו. החילוק בין מחט למחט בשבת (4)

  התשובות


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!