דף נ"ג • הנושאים:
  השאלות:
  א. דין מרדעת בחמור (4)
  ב. הברייתא דלא יצא (8)
  ג. במה בהמה מותרת לצאת (4)
  ד. שמועות צער בבהמה (2)
  ה. המקרים שאמרו בוא וראה (2)
  ו. יציאת הרחלים (4)
  ז. מהו לבובין (3)
  ח. דין צרורות (3)

  התשובות


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!