רש"י ד"ה ושריא להו


  • מנהל

    רש"י מביא את הגמ' בביצה שמותר לאדם לטבול בשבת.
    וקשה מדוע הביא ממרחק לחמו, הרי הגמ' אצלנו בדף נג: אמרה שמותר לאדם לטבול במים בשבת.  • הגמ' שם בנ"ג: מדברת לעניין טבילת רפואה ופה איירי לעניין טבילת טומאה ולכן רש"י הביא מגמ' ביצה דשם מדובר ג"כ בטבילת טומאה ועוד שבביצה עיקר הסוגייא בזה ולכן הביא משם


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!