דף ס"ג • הנושאים:
  השאלות:
  א. המח' בכלי מלחמה, ומאי קסבר ר"א (2)
  ב. שכר פעולת שני ת"ח יחד (4)
  ג. אגדות ריש לקיש (3)
  ד. בירית וכבלים (4)
  ה. מנין לשיעור כל שהוא בטומאה (4)

  התשובות


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!