דף פ"א • הנושאים:

  השאלות:

  א. דיני אבני בית הכסא (5)

  ב. הדברים שמביאים לידי תחתוניות (10)

  ג. דיני צרור (4)

  ד. מ"ט אסור להפנות בשדה ניר בשבת (3)

  ה. מ"ט אסור לקנח בחרס בשבת (3)

  התשובות


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!