דף פ"ג • הנושאים:
  השאלות:
  א. האיבעיא בע"ז לאיברים (2)
  ב. ע"ז פחות מכזית (2)
  ג. מנין שספינה טהורה והנפ"מ (2)
  ד. מעלת התורה (3)

  התשובות


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!