דף פ"ו • הנושאים:

  השאלות:

  א. הדינים במשניות שבפרקין, ומנין (7)

  ב. לאחר כמה זמן הפולטת שכבת זרע טהורה (4)

  ג. מתי היתה הפרישה (3)

  ד. זמן הטבילה לקחת מתן תורה (3)

  ה. טומאת שכבת זרע (3)

  התשובות


Log in to reply
 

הדף היום

האתר הוקדש השבוע לע"נ הרבנית צביה בת חיים בנימין זצ"ל
בא תתחבר לדף היומי!